We make the difference

Podporujeme

 

TJ VIKTORIA VESTEC

22.11.2017

Fotbalovému týmu TJ Viktoria Vestec jsme přispěli na listopadové soustředění, konkrétně pak na nadstandardní služby ve formě fyzioterapie. 

  Zoom gallery

 

TBS PŘEROV, BASKETBALOVÝ KLUB

Skupina RC Europe se stala oficiálním sponzorem přerovského basketbalového klubu.
Novými dresy se tak mohou pochlubit děti z družstev U12 a U11 (tj. děti do 11ti a do 10ti let).
Více informací o klubu naleznet zde.

Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery

DĚTSKÝ DOMOV CHARLOTTY MASARYKOVÉ

Není vždy úplnou samozřejmostí strávit vánoční svátky v kruhu rodiny a nejbližších. Své o tom bohužel vědí i děti z Dětského domova Charlotty Masarykové v Praze - Zbraslavi.
Rozhodli jsme se proto dětem chvíle u stroměčku zpříjemnit dárky, o které si sami Ježískovi napsaly, pod stromečkem je tak čekalo malé překvapení.
Naše poděkování patří všem, kteří se na tom s námi podíleli a vedení i zaměstnankyním domova za milé přijetí a spolupráci.

Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery

IPA (Mezinárodní policejní asociace) 

– Sponzoring časopisu „Péťa potřebuje pomoc“ 

V této publikaci reaguje Mezinárodní policejní asociace na narůstající počet trestných činů páchaných na dětech. Vychází z neschopnosti dětí rozeznat nebezpečí, učí je jak reagovat a zároveň mapuje práci nejrůznějších policejních složek, které jsou připraveny dětem v ohrožení pomoci.
Celobarevná publikace Péťa potřebuje pomoc! vede děti k tomu, aby si uvědomily, že popisované příběhy se mohou stát i jim. Cílem je naučit děti, jak se mají v různých situacích zachovat a kam se mohou obrátit o pomoc. Publikace obsahuje příběhy malého chlapce Péti, mnoho obrázků, značky, telefonní čísla, dokonce i doplňovačky, jejichž prostřednictvím si děti mohou nabyté znalosti prověřit. 

Veslařský klub Spartak, Boletice N.L. 

Od dubna 2015 se skupina RC Europe stala sponzorem nově přistupujících veslařů VK Smíchov do klubu Boletice, a to zakoupením a propůjčením dvou nových nepárových vesel a nového motoru značky Honda o výkonu 5 koní.  

SK HAMR  

Skupina RC Europe se stala oficiálním sponzorem sdružení Hamr, které provozuje sportovní areály a vlastní veslařský klub SK HAMR. Závodníkům byl mimo jiné zakoupen nový stan včetně příslušenství, který jim zajistí skvělé a příjemné zázemí během všech závodů. 

 
RC-Europe > Skupina RC Europe > Sponzorská činnost
Loading...

We make the difference

Loading...

We make the difference

všeRetailové projektyKomerční projektyProjekty ve fázi realizace