We make the difference

 

 Podporujeme

TBS PŘEROV, BASKETBALOVÝ KLUB

Skupina Reinvest se stala oficiálním sponzorem přerovského basketbalového klubu.
Novými dresy se tak mohou pochlubit děti z družstev U12 a U11 (tj. děti do 11ti a do 10ti let).
Více informací o klubu naleznet zde.

Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery

DĚTSKÝ DOMOV CHARLOTTY MASARYKOVÉ

Není vždy úplnou samozřejmostí strávit vánoční svátky v kruhu rodiny a nejbližších. Své o tom bohužel vědí i děti z Dětského domova Charlotty Masarykové v Praze - Zbraslavi.
Rozhodli jsme se proto dětem chvíle u stroměčku zpříjemnit dárky, o které si sami Ježískovi napsaly, pod stromečkem je tak čekalo malé překvapení.
Naše poděkování patří všem, kteří se na tom s námi podíleli a vedení i zaměstnankyním domova za milé přijetí a spolupráci.

Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery  Zoom gallery

IPA (Mezinárodní policejní asociace) 

– Sponzoring časopisu „Péťa potřebuje pomoc“ 

V této publikaci reaguje Mezinárodní policejní asociace na narůstající počet trestných činů páchaných na dětech. Vychází z neschopnosti dětí rozeznat nebezpečí, učí je jak reagovat a zároveň mapuje práci nejrůznějších policejních složek, které jsou připraveny dětem v ohrožení pomoci.
Celobarevná publikace Péťa potřebuje pomoc! vede děti k tomu, aby si uvědomily, že popisované příběhy se mohou stát i jim. Cílem je naučit děti, jak se mají v různých situacích zachovat a kam se mohou obrátit o pomoc. Publikace obsahuje příběhy malého chlapce Péti, mnoho obrázků, značky, telefonní čísla, dokonce i doplňovačky, jejichž prostřednictvím si děti mohou nabyté znalosti prověřit. 

Veslařský klub Spartak, Boletice N.L. 

Od dubna 2015 se společnost RC Reinvest stala sponzorem nově přistupujících veslařů VK Smíchov do klubu Boletice, a to zakoupením a propůjčením dvou nových nepárových vesel a nového motoru značky Honda o výkonu 5 koní.  

SK HAMR  

Skupina Reinvest se stala oficiálním sponzorem sdružení Hamr, které provozuje sportovní areály a vlastní veslařský klub SK HAMR. Závodníkům byl mimo jiné zakoupen nový stan včetně příslušenství, který jim zajistí skvělé a příjemné zázemí během všech závodů. 

 
RC-Reinvest > Skupina RC Europe > Sponzorská činnost
Loading...

We make the difference

Loading...

We make the difference

všeRetailové projektyKomerční projektyProjekty ve fázi realizace